‘5 không, 3 sạch’ vì sao chưa hiệu quả?

Đại hội Đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XII khẳng định sẽ tiếp tục đẩy mạnh cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch” trong nhiệm kỳ mới.

Theo tôi, quyết định này là đúng hướng và cần thiết trong tình hình hiện nay. Hội cần hướng đến bảo vệ giềng mối gia đình. Tuy nhiên, trong thực tiễn hoạt động ở khu phố, tôi nhận thấy trong triển khai thực hiện vẫn vướng nhiều khó khăn.

Hầu hết các gia đình chưa đạt các tiêu chí ‘5 không 3 sạch, xây dựng gia đình hạnh phúc’ là những gia đình không dễ dàng tiếp cận để vận động. Là chi hội trưởng, cũng là tổ trưởng tổ dân phố, rất sâu sát với phong trào Hội của địa phương trong nhiều năm, tôi nghĩ để cuộc vận động đạt hiệu quả cao thì chúng ta phải tìm cách tiếp cận để có thể hiểu nguyên nhân, cái gốc của vấn đề sinh ra nghiện ngập, trộm cắp, rượu chè, bạo hành…

Phải nắm rõ nguyên nhân thì mới đề ra được giải pháp đúng đắn. Nếu tệ nạn xã hội do hoàn cảnh đưa đẩy thì chúng ta khuyên nhủ, giới thiệu việc làm để bước đầu giúp họ thoát khỏi hoàn cảnh khó khăn, chú tâm làm ăn, xây dựng gia đình.

Để công tác tuyên truyền, vận động có hiệu quả, bản thân mỗi CB, HV PN phải là một tấm gương trong việc giáo dục con cái và giữ gìn hạnh phúc gia đình. Vợ chồng phải trung thực, thẳng thắn trao đổi mọi vấn đề nảy sinh trong cuộc sống để kịp thời tìm cách giải quyết. Đặc biệt cần có ý kiến xây dựng, bàn bạc, thảo luận khi gia đình gặp khó khăn về tài chính, công ăn việc làm.

Phát huy tích cực vai trò của người mẹ đối với con bằng việc nói đi đôi với làm để con cái nhìn vào đó mà học tập. Ngoài ra, phải thường xuyên tâm tình với con cái, gợi mở, tạo điều kiện để con bày tỏ tâm tư, từ đó hướng cho con hướng đi đúng đắn, sống làm người có ích cho xã hội.

Theo PNO

Các bài viết khác: