54% người dân cho rằng phải “hối lộ” mới xin được việc làm trong khu vực nhà nước

Sáng 4/4, chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh ở Việt Nam (PAPI) 2016 đã được chính thức công bố

Cụ thể, số lượng người có bảo hiểm y tế tăng từ 62% năm 2015 lên 73% năm 2016. 32% người được khảo sát cho biết, dịch vụ dành cho trẻ em dưới 6 tuổi ở mức đánh giá “rất tốt”. Bên cạnh đó, điểm sáng của PAPI 2016 là dịch vụ hành chính công đang từng bước được cải thiện.

Người dân nhìn chung hài lòng hơn với các thủ tục đăng ký cấp giấy phép xây dựng và dịch vụ hành chính cấp xã/phường cho giấy tờ tùy thân…

Tuy nhiên, chỉ số kiểm soát tham nhũng khu vực công năm 2016 có xu hướng giảm điểm. Tỷ lệ người dân cho biết họ phải chi “lót tay” cho công chức để làm xong giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và cho giáo viên tiểu học công lập để con em được quan tâm hơn vẫn tiếp tục tăng lên.

Khoảng 54% số người dân cho rằng cần phải đưa hối lộ mới xin được việc làm trong khu vực nhà nước.

Điều đáng nói, tỷ lệ người dân cho rằng môi trường là vấn đề lo ngại nhất trong năm 2016 đã tăng 10% so với năm trước. Sự gia tăng đột biến này, theo Chương trình Phát triển Liên Hiệp Quốc (UNDP), phản ánh mối quan tâm của dư luận sau sự kiện cá chết hàng loạt tại khu vực duyên hải miền Trung hồi tháng Tư năm 2016.

Báo cáo cũng cho thấy, người dân cả nước ngày càng quan ngại hơn về ô nhiễm không khí và ô nhiễm nguồn nước sinh hoạt.

Chỉ số PAPI 2016 do Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp phối hợp cùng các đơn vị thực hiện, lựa chọn phỏng vấn ngẫu nhiên 14.000 người dân trên 63 tỉnh, thành.

PNO

Các bài viết khác: