Search
Monday 2 May 2016
  • :
  • :

Giải trí

Làm đẹp

Sức khoẻ

Ẩm thực

Gia đình

Thông tin

Formosa phải đưa đường ống xả thải ngầm lên kiểm tra

Formosa phải đưa đường ống xả thải ngầm lên kiểm tra

Bộ trưởng Trần Hồng Hà đã chỉ đạo rõ, ngay tới đây Formosa phải đưa đường ống ngầm này lên để...