Chấp nhận đơn xin thôi làm đại biểu HĐND của ông Nguyễn Bá Cảnh

Ông Nguyễn Bá Cảnh lấy lý do gia đình trong đơn xin thôi làm đại biểu HĐND TP Đà Nẵng và đã được chấp nhận.

Ngày 11/7, kỳ họp HĐND TP Đà Nẵng khóa IX tiếp tục diễn ra với công tác nhân sự.

Ông Nguyễn Nho Trung, Chủ tịch HĐND TP Đà Nẵng, cho hay đại biểu Nguyễn Bá Cảnh trước kỳ họp đã có đơn gửi đến Thường trực HĐND xin thôi làm đại biểu HĐND do lý do gia đình.

HĐND TP Đà Nẵng đã thông qua tờ trình của Thường trực HĐND thành phố về việc cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu HĐND nhiệm kỳ 2016-2020 của đại biểu Cảnh. Các đại biểu HĐND TP Đà Nẵng đã thực hiện biểu quyết bằng hình thức bỏ phiếu kín.

Kết quả có 41/42 đại biểu có mặt tán thành tờ trình và HĐND TP Đà Nẵng đã ra dự thảo nghị quyết cho thôi làm nhiệm vụ đối với đại biểu Nguyễn Bá Cảnh.

Kỳ họp cũng đã biểu quyết thông qua tờ trình miễn nhiệm chức danh Trưởng ban Văn hóa – Xã hội, HĐND TP Đà Nẵng đối với ông Phạm Tấn Xử với 42/42 đại biểu tham dự tán thành. Ban thường vụ Thành ủy đã có quyết định điều động ông Phạm Tấn Xử đến giữ chức Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan TP nhiệm kỳ 2015-2020.

Kỳ họp còn biểu quyết thông qua tờ trình miễn nhiệm chức danh Ủy viên UBND TP Đà Nẵng đối với ông Ngô Quang Vinh – Giám đốc Sở Du lịch TP do nghỉ hưu theo chế độ với 42/42 đại biểu có mặt tán thành.

Ngoài ra, kỳ họp cũng thông qua nghị quyết xác nhận bầu cử chức danh Trưởng ban Văn hóa Xã hội – HĐND TP đối với bà Cao Thị Huyền Trân, đang giữ chức Phó ban này; chức danh Ủy viên UBND TP đối với bà Lê Thị Bích Thuận, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo TP.

Ông Nguyễn Bá Cảnh là con trai ông Nguyễn Bá Thanh, cố Bí thư Thành ủy Đà Nẵng.

Trước đó, tháng 3/2016, ông Cảnh trúng cử đại biểu HĐND TP Đà Nẵng nhiệm kỳ 2016 – 2021.

Sau khi trúng cử đại biểu HĐND TP Đà Nẵng, ông Cảnh tham gia nhiều cuộc họp của hội đồng và được biết đến là người thường xuyên phát biểu, đóng góp ý kiến tại nghị trường này.

Ngày 14/5, Ban Bí thư Trung ương đã kỷ luật cách tất cả các chức vụ trong Đảng của ông Nguyễn Bá Cảnh.

Theo đó, ông Cảnh trong thời gian giữ các cương vị Thành ủy viên, Bí thư Thành đoàn Đà Nẵng, Phó trưởng Ban thường trực Ban Dân vận Thành ủy Đà Nẵng, đã sống chung với người khác như vợ chồng và có con riêng khi đang có vợ trong thời gian hôn nhân hợp pháp.

Việc này vi phạm phẩm chất đạo đức, lối sống; vi phạm Luật Hôn nhân và gia đình, quy định về những điều đảng viên không được làm, quy định của Thành ủy Đà Nẵng về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt, người đứng đầu các cấp.

Chấp nhận đơn xin thôi làm đại biểu HĐND của ông Nguyễn Bá Cảnh - Ảnh 1.

Đường quan lộ của ông Nguyễn Bá Cảnh

Nguồn: Ttvn.vn

Các bài viết khác: