Chất lượng môi trường TP.HCM đáng lo ngại

Sáng 11/6, Kỳ họp thứ 4 HĐND TP.HCM khóa IX đã khai mạc với chuyên đề “Công tác bảo vệ môi trường đô thị, khu dân cư và quản lý chất thải trên địa bàn TP.HCM”.

Phát biểu khai mạc, Chủ tịch HĐND TP Nguyễn Thị Quyết Tâm nhấn mạnh, mục tiêu, yêu cầu của kỳ họp đặt ra là đánh giá đúng tình hình, kết quả thực hiện, thực thi pháp luật về bào vệ môi trường, chương trình hành động của Thành ủy đối với nhiệm vụ bảo vệ môi trường, nhất là môi trường đô thị, khu dân cư và tình hình quản lý chất thải của TP. Xem xét ban hành nghị quyết của HĐND TP về công tác bảo vệ môi trường đô thị của TP, khu dân cư và quản lý chất thải của TP.

Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Thiện Nhân cùng các đại biểu tham gia kỳ họp.

Theo bà Tâm, thực thi pháp luật về bảo vệ môi trường và thực hiện chương trình hành động của Thành ủy khóa IX, khóa X về giảm thiểu ô nhiễm môi trường giai đoạn 2010 – 2015 và 2016 – 2020, UBND TP đã có kế hoạch để triển khai chương trình với nỗ lực của cả hệ thống chính trị, tình hình ô nhiễm môi trường trên địa bàn TP đã có nhiều chuyển biến tích cực, đạt được những kết quả bước đầu.

TP đã triển khai các đề án, dự án bảo vệ môi trường nhằm kiểm soát, ngăn chặn và đẩy lùi ô nhiễm không khí, nước mặt, nước ngầm, xử lý nước thải, chất thải, tăng diện tích cây xanh, thảm cỏ, công viên, vườn hoa… Hoàn thành và đưa vào vận hành các dự án cải thiện môi trường trọng điểm.

Tuy nhiên, theo báo cáo của UBND TP và báo cáo kết quả khảo sát của Thường trực HĐND TP cho thấy, chất lượng môi trường nhìn chung đáng lo ngại, ô nhiễm ở mức độ khác nhau trên tất cả các lĩnh vực môi trường chưa được cải thiện đáng kể như nước mặt, nước ngầm, nước thải, không khí, tiếng ồn… , đặc biệt là bùn thải chưa được xử lý.

“Tất cả đều vượt chuẩn cho phép. Tình hình ô nhiễm môi trường còn diễn biến phức tạp, có mặt còn phức tạp hơn gây bức xúc trong nhân dân. Trong đó, môi trường đô thị, khu dân cư và quản lý chất thải đang còn là vấn đề tồn tại nhiều hạn chế, bất cập trong công tác quản lỳ nhà nước; ý thức bảo vệ môi trường của một bộ phận tổ chức, cá nhân, sinh sống, lao động, sản xuất, kinh doanh chưa thực sự tốt”- bà Tâm nói.

Các đại biểu tham quan mô hình thùng rác thông minh.

Bà Tâm yêu cầu, trước tình hình đó, đạt ra yêu cầu HĐND TP cần có những quyết sách quan trọng, tạo dự chuyển biến rõ nét về vấn đề này. Bảo vệ môi trường có rất nhiều nội dung. Mỗi lĩnh vực đều có ý nghĩa rất quan trọng, được quy định trong Luật Bảo vệ môi trường, trong chương trình hành động của Thành ủy, kỳ họp này nghị quyết của HĐND TP với nội dung về bảo vệ môi trường đô thị, khu dân cư và quản lý chất thải trên đại bàn TP.

Đây là nội dung có ý nghĩa rất quan trọng, tác động đến môi trường, chất lượng sống của người dân, sự phát triển bền vững của TP, thực hiện tốt các nội dung này sẽ có tác động lan tỏa, thúc đẩy điều kiện.

“Đề nghị các đại biểu tập trung trí tuệ, phát huy dân chủ, thảo luận sâu các nội dung của kỳ họp là đổi mới nội dung công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật, hường dẫn, tổ chức hành động thiết thực, nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của cá nhân, tổ chức, nhằm thay đổi hành vi tham gia tích cực, hiệu quả trong thực hiện và thực thi pháp luật về bảo vệ mội trường. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý”- Chủ tịch HĐND TP đề nghị.

theo phunuonline

Các bài viết khác: