Khi 12 chòm sao múa cột

Dìm hàng, dìm hàng đê!   Đá ném vào nguồn nhé bà con 

Bạch Dương: Muốn chơi chiêu khó từ đầu nên ….


Kim Ngưu


Song Tử: Nửa chừng lại đổi ý qua làm thứ khác


Cự Giải


Sư Tử: Chói loá rực rỡ như mọi khi 


Xử Nữ: Nhìn vô cùng … kỹ thuật! 


Thiên Bình


Thiên Yết: Thích động tác sexy


Nhân Mã


Ma Kết


Bảo Bình: Vận dụng công nghệ


Song Ngư: lãng mạn và mơ mộng


 

Nguồn: Theo Horrorscope.Today/ Wander MN12CS

Các bài viết khác: