Kiểm tra thân nhiệt hành khách đến TP Hồ Chí Minh bằng tàu hỏa để phòng virus Corona

Toàn bộ hành khách đi tàu hỏa từ các tỉnh đến TPHCM qua ga Sài Gòn đều được kiểm tra thân nhiệt để ngăn ngừa virus corona lây lan.

Toàn bộ hành khách đi tàu hỏa từ các tỉnh đến TP.HCM, qua ga Sài Gòn đều được kiểm tra thân nhiệt để ngăn ngừa dịch do virus Corona lây lan.

Kiểm tra thân nhiệt hành khách đến TP Hồ Chí Minh bằng tàu hỏa để phòng virus Corona - Ảnh 1.

Hành khách xếp hàng để kiểm tra thân nhiệt trước khi lên tàu.

Kiểm tra thân nhiệt hành khách đến TP Hồ Chí Minh bằng tàu hỏa để phòng virus Corona - Ảnh 2.

Máy kiểm tra thân nhiệt.

Kiểm tra thân nhiệt hành khách đến TP Hồ Chí Minh bằng tàu hỏa để phòng virus Corona - Ảnh 3.

Đo thân thiệt của khách.

Kiểm tra thân nhiệt hành khách đến TP Hồ Chí Minh bằng tàu hỏa để phòng virus Corona - Ảnh 4.

Màn hình hiển thị thân nhiệt.

Toàn bộ hành khách đi tàu hỏa từ các tỉnh đến TPHCM qua ga Sài Gòn đều được kiểm tra thân nhiệt để ngăn ngừa virus corona lây lan.

Kiểm tra thân nhiệt hành khách đến TP Hồ Chí Minh bằng tàu hỏa để phòng virus Corona - Ảnh 7.

Nguồn: Ttvn.vn

Các bài viết khác: