Lễ giỗ Tổ Hùng Vương được nghỉ 4 ngày

Người dân sẽ đi làm bù trong ngày thứ Bảy (ngày 1/4 hoặc 15/4) để được nghỉ liên tục 4 ngày từ 6/4 đến hết 9/4 dịp giỗ Tổ Hùng Vương sắp tới.

Phúc đáp Công văn số 4002/LĐTBXH-ATLĐ của Bộ Lao động – Thương binh – Xã hội về việc hoán đổi ngày nghỉ hàng tuần các dịp nghỉ lễ, Tết năm 2017, sau khi nghiên cứu dự thảo Tờ trình Thủ tướng Chính phủ của Bộ, Bộ Nội vụ có đã có ý kiến.

Theo đó, lễ giỗ Tổ Hùng Vương trúng thứ Năm, có một ngày làm việc xen kẽ là thứ Sáu. Theo phương án của Bộ Lao động – Thương binh – Xã hội, cần hoán đổi 1 ngày làm việc với 1 ngày nghỉ hàng tuần và sẽ đi làm bù vào ngày thứ Bảy (ngày 15/4) cho ngày nghỉ thứ Sáu (ngày 7/4). Bộ Nội vụ thống nhất với phương án này.

Từ đó, người dân được nghỉ liên tục 4 ngày ngày, từ ngày 6/4 đến ngày 9/4. Tuy nhiên, theo Bộ Nội vụ, đề nghị Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội cần xem xét phương án có thể đi làm vào thứ Bảy tuần trước (1/4) để nghỉ hoán đổi cho ngày thứ Sáu (7/4). Vì như vậy, thời gian hoán đổi làm việc trước nghỉ sau có tính hợp lý và liên tục hơn.

Bộ Nội vụ cũng lưu ý việc nghỉ các ngày lễ, tết và hoán đổi ngày nghỉ phải thông báo rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng để người dân, tổ chức và doanh nghiệp biết để liên hệ công tác.

Theo PNO

Các bài viết khác: