Ông Trầm Bê và con trai chấm dứt mọi chức vụ tại Sacombank

Ngân hàng Nhà nước vừa có thông báo về việc chấm dứt vai trò điều hành, quản trị của ông Trầm Bê và con trai Trần Khải Hòa khỏi Hội đồng quản trị Sacombank.

Trước đó ông Trầm Bê và con trai ông Trầm Khải Hòa cũng đã có đơn gửi Hội đồng quản trị Sacombank và Ngân hàng Nhà nước, xin từ nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị tại Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín (Sacombank).

Đến chiều 24/2, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) đã ra thông báo chính thức dựa trên tiến trình trình triển khai Phương án tái cơ cấu Ngân hàng thương mại cổ phần Phương Nam (PNB) vào Ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn Thương Tín (Sacombank).

Theo đó, NHNN ban hành quyết định chấm dứt vai trò quản trị, điều hành của ông Trầm Bê và ông Trầm Khải Hòa.

Thông báo của NHNN nếu rõ: “Ngày 1/10/2015, PNB và Sacombank đã hoàn thành các thủ tục sáp nhập theo quy định pháp luật. Ông Trầm Bê và các tổ chức, cá nhân liên quan đã thực hiện ủy quyền quyền cổ đông (quyền biểu quyết và quyền đề cử) tại PNB/Sacombank/Sacombank sau sáp nhập, cho Công ty Quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng Việt Nam (VAMC) theo chỉ định của NHNN”.

Ong Tram Be va con trai cham dut moi chuc vu tai Sacombank
Ông Trầm Bê trong lần tổ chức Đại hội cổ đông Sacombank.

Ngoài ra, thông cáo cũng nêu việc ông Trầm Bê và người có liên quan vẫn phải có trách nhiệm tiếp tục xử lý các tồn tại tại Sacombank theo quy định.

Phương án tái cơ cấu Sacombank sau sáp nhập đã được Thủ tướng chấp thuận.

Việc chấm dứt vai trò quản trị điều hành đối với ông Trầm Bê và ông Trầm Khải Hòa tại Sacombank nằm trong lộ trình và các giải pháp thực hiện Phương án tái cơ cấu Ngân hàng đã được Thủ tướng chấp thuận, gắn với Đề án tái cơ cấu và xử lý nợ xấu giai đoạn 2011-2015.

Trong thời gian tới, NHNN sẽ chỉ đạo Sacombank khẩn trương tổ chức Đại hội đồng cổ đông vào tháng 4/2017, để kiện toàn bộ máy quản trị, điều hành, thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền.  Để tiếp tục triển khai các giải pháp tái cơ cấu, đảm bảo quyền lợi của người gửi tiền, ổn định tình hình tổ chức và phát triển hoạt động của Sacombank, đảm bảo an toàn hệ thống các tổ chức tín dụng.

Ông Trầm Bê sinh năm 1959, tại Trà Vinh, có trình độ cử nhân quản lý doanh nghiệp. Ông từng giữ chức vụ Phó chủ tịch Ngân hàng thương mại cổ phần Phương Nam (Southernbank).

Tháng 10/2015, Southernbank sáp nhập vào Sacombank, ông tham gia và chức Phó chủ tịch Hội đồng quản trị tại Sacombank.

Ngày 11/11/2015, Hội đồng quản trị của Sacombank đã họp và thống nhất cho ông Trầm Bê thôi giữ chức vụ Phó chủ tịch thường trực theo nguyện vọng cá nhân. Nhưng ông Trầm Bê và con trai ông Trầm Khải Hòa vẫn tiếp tục giữ chức Thành viên Hội đồng quản trị của Sacombank từ đó đến nay.

Năm 2016, Sacombank có kết quả kinh doanh khá khiêm tốn khi chỉ đạt 372 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, giảm tới 68% so với 1.146 tỷ đồng của năm 2015. Nợ xấu khoảng 10.643 tỷ đồng, tăng gần 7.200 tỷ đồng so với cuối năm 2015, trong đó nợ có khả năng mất vốn là 7.071 tỷ đồng.

Theo PNO

Các bài viết khác: