Trong những ngày mưa gió, làm sao để xử lí vết bùn bắn lên áo?

Vết bùn bắn là nỗi ác mộng vào những ngày mưa, vậy làm sao để khắc phục nỗi sợ này?

Trong những ngày mưa gió, làm sao để xử lí vết bùn bắn lên áo? - Ảnh 1.

Trong những ngày mưa gió, làm sao để xử lí vết bùn bắn lên áo? - Ảnh 3.

Trong những ngày mưa gió, làm sao để xử lí vết bùn bắn lên áo? - Ảnh 5.

Trong những ngày mưa gió, làm sao để xử lí vết bùn bắn lên áo? - Ảnh 7.

Trong những ngày mưa gió, làm sao để xử lí vết bùn bắn lên áo? - Ảnh 9.

theo trí thức trẻ

Các bài viết khác: