[TRỰC TIẾP] Khắp nơi treo cờ rủ Quốc tang Chủ tịch nước Trần Đại Quang

Lễ thượng cờ rủ Quốc tang Chủ tịch nước Trần Đại Quang

Sáng 26/9, quốc tang Chủ tịch nước Trần Đại Quang trong hai ngày chính thức bắt đầu. Cờ rủ được treo lên trên khắp cả nước.

Lễ thượng cờ rủ Quốc tang Chủ tịch nước Trần Đại Quang

Khắp nơi treo cờ rủ Quốc tang Chủ tịch nước Trần Đại Quang - Ảnh 2.

Hôm nay (26/9), lễ viếng Chủ tịch nước Trần Đại Quang được bắt đầu từ 7 giờ sáng, tại Nhà tang lễ quốc gia số 5 Trần Thánh Tông, Hà Nội. Trong hai ngày Quốc tang, các công sở, nơi công cộng treo cờ rủ và ngừng hoạt động vui chơi giải trí. Trong ảnh, cờ rủ được treo tại Quảng trường Ba Đình (Hà Nội) sáng 26/9/2018.

Khắp nơi treo cờ rủ Quốc tang Chủ tịch nước Trần Đại Quang - Ảnh 3.
Khắp nơi treo cờ rủ Quốc tang Chủ tịch nước Trần Đại Quang - Ảnh 4.

Ba chiến sĩ đội hồng kỳ tiến lên phía cột cờ chuẩn bị các nghi thức

Khắp nơi treo cờ rủ Quốc tang Chủ tịch nước Trần Đại Quang - Ảnh 5.

6h sáng, đội Hồng Kỳ tiến ra khu vực Quảng trường Ba Đình, Hà Nội.

Khắp nơi treo cờ rủ Quốc tang Chủ tịch nước Trần Đại Quang - Ảnh 6.
Khắp nơi treo cờ rủ Quốc tang Chủ tịch nước Trần Đại Quang - Ảnh 7.

Dải băng tang được các chiến sĩ mang theo để buộc vào quốc kỳ.

Khắp nơi treo cờ rủ Quốc tang Chủ tịch nước Trần Đại Quang - Ảnh 8.
Khắp nơi treo cờ rủ Quốc tang Chủ tịch nước Trần Đại Quang - Ảnh 9.
Khắp nơi treo cờ rủ Quốc tang Chủ tịch nước Trần Đại Quang - Ảnh 10.
Khắp nơi treo cờ rủ Quốc tang Chủ tịch nước Trần Đại Quang - Ảnh 11.
Khắp nơi treo cờ rủ Quốc tang Chủ tịch nước Trần Đại Quang - Ảnh 12.

Trong 2 ngày Quốc tang, các cơ quan, công sở trong phạm vi cả nước và các cơ quan đại diện của Việt Nam ở nước ngoài treo cờ rủ, có dải băng tang (có kích thước bằng 1/10 chiều rộng lá cờ, chiều dài theo chiều dài của lá cờ và chỉ treo cờ đến 2/3 chiều cao của cột cờ, dùng băng vải đen buộc, không để cờ bay), không tổ chức các hoạt động vui chơi, giải trí công cộng.

Khắp nơi treo cờ rủ Quốc tang Chủ tịch nước Trần Đại Quang - Ảnh 13.
Khắp nơi treo cờ rủ Quốc tang Chủ tịch nước Trần Đại Quang - Ảnh 14.

Lễ thượng cờ được thực hiện theo nghi lễ.

Khắp nơi treo cờ rủ Quốc tang Chủ tịch nước Trần Đại Quang - Ảnh 15.

Cờ rủ chính thức được kéo lên giữa quảng trường Ba Đình vào sáng nay

Khắp nơi treo cờ rủ Quốc tang Chủ tịch nước Trần Đại Quang - Ảnh 16.

Cờ rủ treo tại Nhà hát lớn từ tối 25/9

Khắp nơi treo cờ rủ Quốc tang Chủ tịch nước Trần Đại Quang - Ảnh 17.
Khắp nơi treo cờ rủ Quốc tang Chủ tịch nước Trần Đại Quang - Ảnh 18.
Khắp nơi treo cờ rủ Quốc tang Chủ tịch nước Trần Đại Quang - Ảnh 19.
Khắp nơi treo cờ rủ Quốc tang Chủ tịch nước Trần Đại Quang - Ảnh 20.
Khắp nơi treo cờ rủ Quốc tang Chủ tịch nước Trần Đại Quang - Ảnh 21.
Khắp nơi treo cờ rủ Quốc tang Chủ tịch nước Trần Đại Quang - Ảnh 22.
Khắp nơi treo cờ rủ Quốc tang Chủ tịch nước Trần Đại Quang - Ảnh 23.
Khắp nơi treo cờ rủ Quốc tang Chủ tịch nước Trần Đại Quang - Ảnh 24.
Khắp nơi treo cờ rủ Quốc tang Chủ tịch nước Trần Đại Quang - Ảnh 25.
Khắp nơi treo cờ rủ Quốc tang Chủ tịch nước Trần Đại Quang - Ảnh 26.

Toà nhà Quốc hộ treo cờ rủ.

Khắp nơi treo cờ rủ Quốc tang Chủ tịch nước Trần Đại Quang - Ảnh 27.
Khắp nơi treo cờ rủ Quốc tang Chủ tịch nước Trần Đại Quang - Ảnh 28.

Cột cờ Hà Nội.

Khắp nơi treo cờ rủ Quốc tang Chủ tịch nước Trần Đại Quang - Ảnh 29.

Phủ Chủ tịch treo cờ rủ trong sáng nay.

Khắp nơi treo cờ rủ Quốc tang Chủ tịch nước Trần Đại Quang - Ảnh 30.

Treo cờ rủ tại trụ sở UBND TP Hà Nội

Khắp nơi treo cờ rủ Quốc tang Chủ tịch nước Trần Đại Quang - Ảnh 31.
Khắp nơi treo cờ rủ Quốc tang Chủ tịch nước Trần Đại Quang - Ảnh 32.
Khắp nơi treo cờ rủ Quốc tang Chủ tịch nước Trần Đại Quang - Ảnh 33.

Nhiều nhà dân, hộ kinh doanh ở Hà Nội treo cờ rủ Quốc tang Chủ tịch nước Trần Đại Quang.

Khắp nơi treo cờ rủ Quốc tang Chủ tịch nước Trần Đại Quang - Ảnh 34.
Khắp nơi treo cờ rủ Quốc tang Chủ tịch nước Trần Đại Quang - Ảnh 35.

Trụ sở UBND TP Đà Nẵng và nhiều nơi ở TP này đã treo cờ rủ vào sáng nay.

Khắp nơi treo cờ rủ Quốc tang Chủ tịch nước Trần Đại Quang - Ảnh 36.
Khắp nơi treo cờ rủ Quốc tang Chủ tịch nước Trần Đại Quang - Ảnh 37.

Treo cờ rủ tại trụ sở UBND TP HCM.

Khắp nơi treo cờ rủ Quốc tang Chủ tịch nước Trần Đại Quang - Ảnh 38.

Một số nhà dân trên đường Hàn Thuyên, quận 1 treo cờ rủ trong lễ Đại tang.

Khắp nơi treo cờ rủ Quốc tang Chủ tịch nước Trần Đại Quang - Ảnh 39.

Cờ rủ được treo tại Cục Thống kê TP HCM.

Khắp nơi treo cờ rủ Quốc tang Chủ tịch nước Trần Đại Quang - Ảnh 40.
Khắp nơi treo cờ rủ Quốc tang Chủ tịch nước Trần Đại Quang - Ảnh 41.

Tại các điểm vui chơi trên địa bàn TP HCM cũng đồng loạt treo cờ rủ.

Nguồn: Ttvn.vn

Các bài viết khác: