Trung Quốc: 10 triệu thí sinh “chọi” nhau trong kỳ thi đại học

Bạn nghĩ rằng thi đại học rất kinh khủng? Trung Quốc sẽ chỉ cho bạn thấy sự kinh khủng thật sự của việc thi đại học!

Trung Quốc: 10 triệu thí sinh chọi nhau trong kỳ thi đại học - Ảnh 1.

Trung Quốc: 10 triệu thí sinh chọi nhau trong kỳ thi đại học - Ảnh 3.

Trung Quốc: 10 triệu thí sinh chọi nhau trong kỳ thi đại học - Ảnh 5.

Trung Quốc: 10 triệu thí sinh chọi nhau trong kỳ thi đại học - Ảnh 7.

Trung Quốc: 10 triệu thí sinh chọi nhau trong kỳ thi đại học - Ảnh 9.

Trung Quốc: 10 triệu thí sinh chọi nhau trong kỳ thi đại học - Ảnh 11.

Trung Quốc: 10 triệu thí sinh chọi nhau trong kỳ thi đại học - Ảnh 13.

8

TTVN

Các bài viết khác: