Vật dụng, đồ ăn vương vãi giúp xác định vị trí phượt thủ mất tích ở Tà Năng – Phan Dũng

Vật dụng, đồ ăn vương vãi giúp xác định vị trí phượt thủ mất tích ở Tà Năng – Phan Dũng

Phát hiện thấy vật dụng và thực phẩm vương vãi ở bán kính hẹp gần thác Lao Phào, các nhóm đã tập trung lực lượng đến đây tìm kiếm phượt thủ mất tích.

Vật dụng, đồ ăn vương vãi giúp xác định vị trí phượt thủ mất tích ở Tà Năng – Phan Dũng

Nguồn: Ttvn.vn

Các bài viết khác: